وضعیت کاربر: میهمان 
 
معمای 20
پاسخ تست هوش مربوط به خبرنامه شماره 20

جواب درست گزینه 3 می شود
به اینصورت که شکل هایی که داخل آنها خالی است تبدیل به پر و شکل هایی که داخلش پر است یک خط از وسطش می گذرد پس جواب گزینه 3 می باشد

.

اسامی برندگان


هادی داوری
حامد عبدالهی
شهاب صادقی
عبدالرحیم کرمزهی
مریم صفایی
سیروس جعفری
خدیجه حاج صالحی
مسعود قنبری
محمد دوستی زاده
محمد جنتی پور
فرامرزی
حسین موسوی
مجید مردانی
کورش دموری
علیرضا اسکانیان
علی اکبر زارع
عاطفه مینایی پور
هادی صادقپور
مجتبی علی خانی
علیرضا دباغیان
محسن گروسی
محمدرضا محسنی
وحید صادقی
علی بندیمه
محسن ابولحسنی
قدرت اله جهانگیری
خلیل غفوری پور
مرتضی طاهری
مازیار مهدوی
محمد سخایی
مجید مرادی
بهاره سادات ضوابطی
نیما فروردین
فرید جهانگیری
مسرور وثوقی
ساناز قرشی نژاد
الهام رهبر
امیر بهروزیان
گلناز یوسفی
بندر عباسی
توحید حشمت
محمد علی قربی
محمد حسین نور محمدی
روح اله شهبازی
زینب بهلولی
علی لطفعلی زاده
بهزاد نلو پاساریلو
رضا عبدالهی
علی عابدی
کیارخ رسولی
علیرضا صفی زاده
مرتضی علیجانی
علی اکبر باقری
سمانه هدایتی
مجید نعیم نیا
X

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت هژیر صنعت می باشد
Copyright ©2010 HAJIR SANAT . All rights reserved.